GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Kim Sơn - Tiên Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

Email:  admin@vhv.vn

Điện thoại: 2043849203

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: Nhiệt tình năng động, tâm huyết với nghề, năng lực chuyên môn vững vàng, có ý thức tốt trong chăm sóc giáo dục trẻ, có 95% giáo viên đạt trên chuẩn, 5% giáo viên đạt chuẩn và đang học đại học. Đặc biệt là đồng chí Hiệu trưởng trẻ tuổi nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, mạnh rạn trong công tác tham mưu đề xuất, xây dựng các kế hoạch cụ thể, sát thực, có tính khả thi cao, có tâm với nghề, có tầm nhìn trong tương lai, có sự quy tụ đoàn kết tốt bởi sự công bằng và sáng suốt trong mọi lĩnh vực.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT, đảm bảo đạt chất lượng giảng dạy theo quy chuẩn của Bộ GD&ĐT, phấn đấu đứng tốp đầu trong các phong trào thi đua của phòng, đăng ký trường tiên tiến xuất sắc

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho trẻ
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ: Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được trải nghiệm thành công trong học tập và cuộc sống.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học lấy trẻ làm trung tâm, đẩy mạnh phương pháp thực hành trải nghiệm cùng với sự hỗ trợ của giáo viên 
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đồ dùng trong thực hành và học tập
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học, các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt cụm...
- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: thể thao, biểu diễn văn nghệ, lấy trẻ làm trung tâm, thi vẽ tranh, ........
Ban giám hiệu Trường MN Tiên Sơn số 1