BGH, Ban chi ủy họp bàn chuẩn bị cho công tác di rời lớp học chuẩn bị cho xây dựng phòng học mới

BGH, Ban chi ủy họp bàn chuản bị cho công tác di rời lớp học chuẩn bị cho xây dựng phòng học mới 

Thực hiện theo công văn số: 121/PGDĐT Về việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất giáo dục thuộc vốn đầu tư công cấp huyện năm 2020. Ban giám hiệu, ban chi ủy Trường Mầm non Tiên Sơn đã họp bàn chuẩn bị cho công tác chuẩn bị di rời lớp học chuẩn bị cho xây dựng phòng học mới:

 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\2d498db29c1f64413d0e.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\f71416ce0163f93da072.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\b13cab3abb9743c91a86.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\a6e625a53508cd569419.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\6478781a68b790e9c9a6.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\7488d9f1c95c3102684d.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\05169b9d8b30736e2a21.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\3738b354a3f95ba702e8.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\7d49b45ba4f65ca805e7.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh BGH họp bàn về việc cbi xây trường\5e7c7e9e6f33976dce22.jpg


Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 396